The Art of Impact: 50 nieuwe projecten

14 januari 2016
nws.657.aoilogo.webp

Het tijdelijk stimulerings- en onderzoeksprogramma The Art of Impact - mede ontwikkeld door het Fonds Podiumkunsten - richt zich op bestaande kunst- en kunstenaarsprojecten die een duidelijke impact hebben op een maatschappelijk thema of vraagstuk. De tweede en laatste open oproep om projecten in te dienen heeft geresulteerd in 50 gehonoreerde voorstellen.
290 aanvragers dienden een projectvoorstel in; een heterogene groep van organisaties, samenwerkingsverbanden en autonome kunstenaars. De aanvragen waren verdeeld over verschillende kunstdisciplines en maatschappelijke domeinen.

De commissie, die breed was samengesteld en werd voorgezeten door Willemijn Maas, was positief over de opbrengst van de tweede open oproep: “De adviescommissie heeft het als bijzonder eervol en inspirerend ervaren om een zo groot en divers aanbod aan kunstprojecten met een maatschappelijke impact te mogen beoordelen. Het lezen, zien en bespreken ervan heeft ons verrijkt met een doorkijk  van wat er in Nederland aan talent, inspiratie en betrokkenheid is op het terrein van The Art of Impact”, aldus Maas.

The Art of Impact is verheugd over het animo voor het programma en de veelzijdigheid van de aanvragen. Programmadirecteur Michiel Munneke: “Deze tweede open oproep toont een bloeiende praktijk van kunstenaars en instellingen die al actief zijn op het snijvlak van kunst en maatschappij. Daarbij komen nieuwe samenwerkingen met organisaties uit andere maatschappelijke sectoren naar voren die zich richten op actuele thema’s en nieuwe doelgroepen. The Art of Impact onderzoekt deze samenwerkingen en deelt de observaties op haar website.”

In het voorjaar van 2015 organiseerde The Art of Impact een eerste open oproep. De eerste open oproep leverde 428 aanvragen op, waarvan er 36 werden gehonoreerd. In totaal worden na deze tweede open oproep 86 nieuwe projecten ondersteund. 

Het volledige commissieverslag is te lezen op de website www.theartofimpact.nl. Klik hier voor een beschrijving van de gehonoreerde projecten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michiel Munneke op 020-523 15 23 of een e-mail sturen naar michiel@theartofimpact.nl.
 
Over The Art of Impact
Begin 2015 is The Art of Impact van start gegaan. The Art of Impact is een tweejarig stimulerings- en onderzoeksprogramma dat in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld is door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds en Nederlands Letterenfonds. Het programma ondersteunt, stimuleert en onderzoekt bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op maatschappelijke thema’s en vraagstukken.
Monica Akihary | Foto: © Karen van Gilst
Monica Akihary | Foto: © Karen van Gilst
Tania Kross met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Tania Kross met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images
Bijeenkomst Den Haag. Foto: © Claudia Hansen
Bijeenkomst Den Haag. Foto: © Claudia Hansen
Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images