Meerjarige subsidies 2025-2028: 179 toekenningen

03 juli 2024
nws.1467.thumbnail_fpk_besluiten_images_breed_1200_px_.webp

Het Fonds Podiumkunsten maakt de besluiten bekend over de 361 aanvragen voor meerjarige subsidies voor de periode 2025-2028: 52 festivals en 127 gezelschappen, makers(collectieven) en ensembles ontvangen een toekenning. Het gaat om een jaarlijks totaalbedrag van respectievelijk 7,3 en 40,2 miljoen euro.
De besluiten zijn van grote betekenis voor de organisaties die een aanvraag indienden. Meerjarige ondersteuning geeft hen ruimte om in de komende vier jaar te werken aan onder meer artistieke vernieuwing en publieksverbreding.

Bij de keuzes speelden artistieke kwaliteit, de betekenis voor de podiumkunsten, aandacht voor publiek en geografische spreiding een belangrijke rol. Daarnaast was ons financiële kader leidend. We kozen ervoor om, in het belang van een gezonde sector en rekening houdend met grote kostenstijgingen waarmee organisaties te maken hebben, de subsidiebedragen per organisatie te verhogen.

Viktorien van Hulst, directeur-bestuurder Fonds Podiumkunsten:
“Alle ingediende plannen samen maken duidelijk hoe ongelooflijk veelzijdig het podiumkunstenveld in het hele Koninkrijk der Nederlanden is. In de artistieke plannen lazen we liefde voor traditie en vakmanschap, naast de drang tot innovatie en experiment. We zien grote maatschappelijke betrokkenheid en inspirerende strategieën om huidige én toekomstige bezoekers te betrekken.”
Uitkomsten
Het Fonds ondersteunt de komende periode 52 festivals verspreid over het hele land en over verschillende genres: van poppentheater tot heavy music, van dance tot circus en van conceptuele dans tot klassieke muziek. Gezamenlijk beogen deze festivals bijna 2 miljoen bezoekers per jaar te bereiken.

Bij de producerende organisaties ondersteunt het Fonds 127 aanvragers in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk: ensembles, gezelschappen en makers(collectieven) met een grote variatie aan artistieke werkpraktijken en generaties. De genres waaieren uit van circus tot hedendaags gecomponeerde muziek, (muziek)theater, dans en hiphop en een groeiend aantal plannen van interdisciplinair werkende makers. De producenten verwachten jaarlijks bijna 9000 uitvoeringen te realiseren en daarmee 1,5 miljoen bezoekers per jaar te bereiken.
In- en uitstroom
Voor de ontwikkeling van de podiumkunsten is het van belang dat we naast het bieden van continuïteit ook nieuwe initiatieven en makers de kans geven om te groeien. Ruimte geven aan de beweging past bij de rol van het Fonds, die aanvullend op rijkssubsidies via de culturele basisinfrastructuur, wil zorgen voor ontwikkeling en dynamiek. De toekenningen laten deze dynamiek zien: in het totaal van 179 gehonoreerde aanvragers zijn er 59 makers, gezelschappen, ensembles en festivals die in de periode 2021-2024 werkten zonder meerjarige ondersteuning van het Rijk. Het betekent ook dat 73 organisaties die op dit moment meerjarig ondersteund worden, in de komende periode geen Rijksondersteuning ontvangen.

Zeker waar het organisaties betreft die de afgelopen jaren tekenden voor bijzondere producties of een inspirerend festival, is een afwijzing voor betrokkenen en hun publiek pijnlijk.
Spreiding podiumkunsten
Het Fonds wil een evenwichtige spreiding van festivals en producties stimuleren en een zo breed mogelijk publiek bereiken over heel Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Met de meerjarige festivalsubsidies steunt het Fonds Podiumkunsten festivals die verbonden zijn met hun omgeving en bijdragen aan de ontwikkeling van het podiumkunstenklimaat in hun omgeving. Vaak kijken deze festivals vanuit een stevige worteling ook verder, over de grenzen van hun gemeente en hun regio en over de landsgrenzen heen.

Voor de producerende podiumkunstenaars geldt dat zij door het hele land reizen, maar hun standplaats is vaak in grotere steden, waar ze een hoge concentratie van andere professionals vinden. Veel aanvragen en daarmee ook toekenningen voor 2025-2028 komen daarom uit deze gebieden. Aanvragers die ingebed zijn in plaatsen buiten de G4 en aanvragers die hun werk evenredig verspreid over het hele land te laten zien, werden daarvoor extra gewaardeerd.
Deskundige beoordeling door professionals uit het veld
Acht commissies – vijf voor de festivalsubsidies en drie voor de productiesubsidies – met in totaal 43 adviseurs, professionals uit het veld, beoordeelden de aanvragen onder leiding van onafhankelijke voorzitters. Bij de samenstelling van commissies hadden we oog voor diversiteit aan kennis en ervaring, vanuit verschillende disciplines en genres en met een brede samenstelling wat betreft gender, leeftijd, culturele achtergrond en woonplaats.
Direct naar de besluiten en adviezen per regeling?
Alle besluiten en adviezen van de meerjarige festivalsubsidies 2025-2028 en de meerjarige productiesubsidies 2025-2028 zijn te vinden via de pagina met Toekenningen. Ook de ‘Toelichting op de besluiten’ per subsidieregeling met en een terugblik op het subsidieproces en de werkwijze van de adviescommissies zijn te lezen op de website.

BESLUITEN MEERJARIGE SUBSIDIES 2025-2028
Vragen?
Heb je vragen? Check de veelgestelde vragen of mail je vraag naar meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl of meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl, of bel met 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur CEST).
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
Beeld: © janicetea via Unsplash
Beeld: © janicetea via Unsplash
Foto: © Doriene Marselje
Foto: © Doriene Marselje
Beeld: © RG-vc via Getty Images
Beeld: © RG-vc via Getty Images
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder