Meerjarige subsidies 2025-2028: 360 aanvragen in behandeling en commissieleden bekend

12 maart 2024
Foto: © Dabldy via Getty Images
Foto: © Dabldy via Getty Images

Het Fonds neemt 88 aanvragen voor de meerjarige festivalsubsidie 2025-2028 en 272 aanvragen voor de meerjarige productiesubsidie 2025-2028 in behandeling. Alle aanvragers zijn op de hoogte gebracht en ook de adviescommissies staan klaar om de aanvragen zorgvuldig te beoordelen.
88 aanvragen voor de meerjarige festivalsubsidie
Met de meerjarige festivalsubsidie ondersteunen we festivals die zich richten op professionele podiumkunsten en deze ontwikkelen en presenteren voor een breed publiek. Het gaat daarbij om festivals die al enigszins gevestigd zijn. Zo moet het festival minimaal eens per twee jaar plaatsvinden, al twee keer eerder hebben plaatsgevonden en minimaal gemiddeld 50.000 euro aan programmeringskosten per festivaleditie hebben gemaakt.

Een festival vraagt in eerste instantie aan voor een programmeringsbijdrage. Daarnaast komt een beperkt aantal festivals in aanmerking voor een organisatiebijdrage. Het totaal beschikbare budget voor de periode 2025-2028 is jaarlijks 7.275.000 euro voor de meerjarige festivalsubsidies.
Overzicht in behandeling genomen aanvragen meerjarige festivalsubsidie 2025-2028
Overzicht in behandeling genomen aanvragen meerjarige festivalsubsidie 2025-2028
272 aanvragen voor de meerjarige productiesubsidie
Met de meerjarige productiesubsidie bieden we makers, gezelschappen en ensembles de ruimte om te investeren in de ontwikkeling van actuele en onderscheidende podiumkunst en het opbouwen van een publiek daarvoor. Voor de periode 2025-2028 is jaarlijks 40.200.000 euro beschikbaar voor de meerjarige productiesubsidies.
Overzicht in behandeling genomen aanvragen meerjarige productiesubsidie 2025-2028
Overzicht in behandeling genomen aanvragen meerjarige productiesubsidie 2025-2028
Niet in behandeling genomen aanvragen
De meerjarige productie- en festivalsubsidie zijn bedoeld voor organisaties die al gedurende een aantal jaren in continuïteit hun praktijk uitvoeren. We hebben een aantal aanvragen niet in behandeling genomen, om diverse redenen. Niet alle aanvragen voldoen aan deze vereisten op het gebied van governance. Zo moeten aanvragers kunnen aantonen dat de artistieke en zakelijke verantwoordelijkheden bij verschillende personen zijn belegd en zijn er eisen aan het bestuur en aan het toezicht gesteld. Daarnaast zijn er aanvragen die niet voldoen aan de eisen omdat de kernactiviteiten niet passen binnen de regeling. Ten slotte zijn er aanvragen niet in behandeling genomen die niet voldoen aan het minimaal aantal uitvoeringen per jaar voor de periode 2025-2028.
Beoordeling op basis van peer review
Het systeem van peer review is een belangrijk onderdeel van ons subsidieproces. Daarbij beoordelen professionals uit de podiumkunsten subsidieaanvragen van andere professionals uit de podiumkunsten. Zij vormen de adviescommissies. De Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten neemt op grond van de adviezen van de commissie een besluit over de aanvragen.

We dragen er zorg voor dat in elke adviescommissie een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de sector aanwezig is. Het gaat daarbij niet alleen om kennis van de verschillende disciplines, maar ook om kennis van productie, programmering en publieksbereik. We vinden het belangrijk dat er veel verschillende stemmen, ervaringen en achtergronden deelnemen. Bij alle adviseurs en voorzitters wordt vooraf gecontroleerd of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. Als dat het geval is, is zitting nemen in een adviescommissie uitgesloten.
Wie zitten er in de adviescommissies?
Voor het beoordelen van de aanvragen voor de beide meerjarige subsidieregelingen voor 2025-2028 werken we met 41 adviseurs.

Voor de meerjarige festivalsubsidie zijn vijf onafhankelijke adviescommissies samengesteld, voorgezeten door een technisch voorzitter. Voor de meerjarige productiesubsidie zijn er drie adviescommissies (voor elke categorie één) ook ieder met een technisch voorzitter. Hier lees je de namen van de adviseurs en voorzitters per meerjarige subsidieregeling.
Bekendmaking besluiten
Begin juli 2024 maakt het Fonds de besluiten over de meerjarige subsidies 2025-2028 bekend.
Vragen?
Heb je vragen over de productiesubsidie 2025-2028 of de meerjarige festivalsubsidie 2025-2028? Mail ons via meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl of meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl. Je kunt ook bellen via 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur CET).
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
Beeld: © janicetea via Unsplash
Beeld: © janicetea via Unsplash
Foto: © Doriene Marselje
Foto: © Doriene Marselje
Beeld: © RG-vc via Getty Images
Beeld: © RG-vc via Getty Images
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder