Programma internationale promotie

  • De subsidieregeling Programma internationale promotie wordt in 2024 niet uitgevoerd.

Met het Programma internationale promotie ondersteunt het Fonds Podiumkunsten gezelschappen en ensembles die een volgende stap willen zetten in hun internationale positionering. Het programma biedt Nederlandse podiumkunstinstellingen met internationale ambities de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland.

> Go here for information in English

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Wie komt voor het programma in aanmerking?
Het Programma internationale promotie is bedoeld voor producerende instellingen die gevestigd zijn in Nederland, rechtspersoonlijkheid hebben en artistiek-inhoudelijk actief zijn in de podiumkunsten.

Instellingen die niet in aanmerking komen:

  • Ontvangen reeds een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
  • Zijn actief op het gebied van popmuziek (inclusief dance en hiphop). Kijk voor regelingen op het gebied van internationale promotie van Nederlandse popmuziek op de website van Dutch Music Export;
  • Ontvangen reeds een subsidie binnen het programma Fast Forward.

Beoordelingscriteria
Aanmeldingen in de eerste fase worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Het werk van de producerende instelling heeft voldoende potentie om zich zowel artistiek als zakelijk internationaal te kunnen positioneren;
  • De instelling is financieel en operationeel voldoende in staat om in continuïteit (minimaal twee aaneengesloten seizoenen) producties te realiseren.

Een onafhankelijke adviescommissie selecteert uit de aanmeldingen een aantal instellingen dat wordt uitgenodigd om een Engelstalig projectplan met begroting in te dienen. Aanvragen in de tweede fase worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Internationale potentie
  • Ambitie
  • Haalbaarheid

Waar kan deze subsidie voor worden ingezet?
Het subsidiebedrag kan worden ingezet om een internationaal promotieplan te ontwikkelen en uit te voeren, over een periode van maximaal twee jaar.

Het subsidie kan bijvoorbeeld worden besteed aan de verkenning van buitenlandse markten, de ontwikkeling van een marketingplan of de gerichte benadering van buitenlandse programmeurs en festivals.

Beschikbare bedragen
De maximale bijdrage is € 50.000 voor twee jaar. Deze ronde is er een totaalbudget van € 600.000 beschikbaar.

Aanvragen
Je kunt van 15 april tot en met 10 mei 2023 via Mijn Fonds een aanvraag indienen voor het Programma internationale promotie. Je hebt hiervoor een account nodig. Heb je nog geen account? Vraag deze dan hier aan.

Meer informatie over het programma vind je op wetten.overheid.nl en in de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Contact
Heb je vragen over het Programma internationale promotie? Mail ons via internationalepromotie@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Toelichting: Programma internationale promotie

Richtlijnen: Programma internationale promotie

Anja Krans
Anja Krans
Programmamanager internationalisering
070-7072725
@ a.krans@performingartsfund.nl
Bas Pauw
Bas Pauw
Programmamanager internationalisering
070-7072756
@ b.pauw@performingartsfund.nl
Annemieke Keurentjes
Annemieke Keurentjes
Secretaris internationalisering
070-7072750
@ a.keurentjes@fondspodiumkunsten.nl
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl