Werkbijdrage theatertekst

Deze subsidie is voor theaterauteurs om nieuw werk voor theater te schrijven. Het Fonds Podiumkunsten werkt bij deze subsidie samen met het Nederlands Letterenfonds. Het gezamenlijke doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren.

uiterste indiendatum

04
sep. 24
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
De theaterauteur moet actief en geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunsten in Nederland. Een aanvrager moet ervaring hebben met het schrijven van literair werk. Een samenwerking met een producent die een podium biedt wordt extra aangemoedigd.

Er kan niet worden aangevraagd als de betreffende theaterauteur nog een kunstvakopleiding volgt, zowel op bachelor- als op masterniveau. Tijdens een postdoctoraal-traject kan daarentegen wel worden aangevraagd.

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
  • Kwaliteit van eerder werk van de aanvrager;
  • Bijdrage aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager;
  • Ondernemende houding van de aanvrager;
  • Betekenis voor de podiumkunsten in Nederland.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Aanvragen worden in één jaarlijkse ronde behandeld. De indiendatum staat bovenaan deze pagina. Een theaterauteur kan hoogstens eens in de twee jaar een werkbijdrage ontvangen. Voor een bepaalde activiteit kan niet meer dan twee keer subsidie worden aangevraagd.

Om subsidie aan te vragen heeft u een account nodig. Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen account, dan kunt u dat hier aanvragen.

Raadpleeg vóór het indienen van een aanvraag de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Beschikbare bedragen
Voor de werkbijdrage theatertekst is in 2024 210.000 euro beschikbaar.

Regeling
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.

Verantwoording
Een beknopt inhoudelijk verslag is van toepassing ná eventuele toekenning van subsidie. Als uw aanvraag gehonoreerd wordt, dan kunnen we u vragen om een beknopt inhoudelijk verslag op te stellen over uw activiteit.

Contact
Heeft u vragen? Mail ons via theatertekst@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Toelichting: werkbijdrage theatertekst

Richtlijnen: werkbijdrage theatertekst

Voorbeeld: beknopt inhoudelijk verslag

Anjali Goeptar
Anjali Goeptar
Bureaumedewerker
070-7072752
@ a.goeptar@fondspodiumkunsten.nl
Jenny Mijnhijmer
Jenny Mijnhijmer
Secretaris theater, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072717
@ j.mijnhijmer@fondspodiumkunsten.nl
Saskia Driessen
Saskia Driessen
Subsidiecoördinator
070-7072732
@ sa.driessen@fondspodiumkunsten.nl
Ferida Yildiz
Ferida Yildiz
Subsidieconsulent
070-7072783
@ f.yildiz@fondspodiumkunsten.nl
Lenneke Rauh
Lenneke Rauh
Subsidieconsulent
070-7072775
@ l.rauh@fondspodiumkunsten.nl
RIMPELINGEN, het geheim van een hofhouding | Foto: © Claudia Otten
RIMPELINGEN, het geheim van een hofhouding | Foto: © Claudia Otten
Het Sterrehuis | © Wietger Mosch
Het Sterrehuis | © Wietger Mosch
Foto: Casper Koster
Foto: Casper Koster

De Hokje


Dunya Khayame en Theater Bellevue

pro.1578.melkendadels.webp

Melk & Dadels


ROSE stories

Foto: Ben van Duin
Foto: Ben van Duin

Calcutta, vastenavond


Theater Bellevue en Robert Alberdingk Thijm

pro.1623.niemandwachtopjetheater.webp

Niemand wacht op je


Matzer en Lot Vekemans

pro.1601.gidslanddoorellisfaas.webp

Gidsland


mugmetdegoudentand en Nathan Vecht

Foto: Jean van Lingen
Foto: Jean van Lingen

We hadden liefde, we hadden wapens


Urban Myth en Jibbe Willems

pro.1257.ikspeelgeenmedea.webp

Ik speel geen Medea


Magne van den Berg en

pro.1170.tulpmania.webp

Tulpmania


De Veenfabriek

Foto: Ellis Faas
Foto: Ellis Faas

Kunsthart


mugmetdegoudentand

pro.1159.waldo.webp

Waldo & The Outsiders


Afslag Eindhoven

pro.1046.dramalozedagen.webp

Dramaloze Dagen


Marjolein Bierens