Programmering festival popmuziek

Subsidies voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die vanuit een artistiek-inhoudelijk uitgangspunt een festival organiseert waarbij Nederlandse bands een substantieel aandeel van de programmering vormen, kan voor één festival per jaar subsidie aanvragen.
Beoordelingscriteria
Voor subsidie komen in aanmerking festivals:

  • die hoogstens één keer per jaar plaatsvinden;
  • waar minstens vier popbands optreden;
  • die openbaar toegankelijk zijn;
  • die hoogstens 250.000 euro omzet hebben (omzet = totale kosten van het festival);
  • die geen benefietfestival zijn;
  • die uiterlijk binnen 8 weken na het plaatsvinden van het festival door het Fonds Podiumkunsten zijn ontvangen.
Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
U kunt een aanvraag indienen na afloop van het festival waarvoor u subsidie wilt aanvragen, mits sprake is van een tekort op de exploitatie van de festivaleditie. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk acht weken na het festival in het bezit van het Fonds zijn.

Om subsidie aan te vragen heeft u een account nodig. Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen account, dan kunt u dat hier aanvragen.
Beschikbare bedragen
In 2024 is er een budget van 150.000 euro beschikbaar.

De subsidie bedraagt maximaal:

  • 3.500 euro indien de totale kosten van het festival meer dan 25.000 euro bedragen óf het festival meer dan 3000 bezoekers heeft getrokken;
  • 2.000 euro indien de totale kosten van het festival niet meer dan 25.000 euro bedragen.

Als de subsidie op minder dan 250 euro uitkomt, wordt deze vastgesteld op nihil.
Regeling
Uitgebreide informatie over subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §1, 8 en 9 en in de toelichting §1, 2G en 3 t/m 5 op overheid.nl >
Contact
Bel of mail gerust als u vragen of twijfels heeft:

Micha Monnereau
tel.: 070 – 70 72 720
e-mail: m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl

declaratieformulier

toelichting

Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Subsidiecoördinator
070-7072728
@ j.oortmerssen@fondspodiumkunsten.nl
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Foto: Maarten Ederveen
Foto: Maarten Ederveen

Haagse Pop Week


Haags Pop Centrum

pro.1626.polderpop2018.webp

Polderpop


Kakatoe Leuth

pro.1424.ericvanhonk3.webp

Bergpop Festival


Popcultuur Wageningen

Foto: Ed Hul
Foto: Ed Hul

Conincx Pop


Conincx Pop

Foto: Kay Lucas
Foto: Kay Lucas

Op De Tôffel


Stichting Op de Tôffel

Foto: Steven van Olphen
Foto: Steven van Olphen

Pedro Pico Pop


Popcultuur Raalte

pro.1061.freezefestival.webp

Freeze Festival


De Harmonie

pro.1037.polderpop2012.webp

Polderpop


Kakatoe Leuth

Jam de la Crème


Jam de la Crème

pro.1038.kraantjepappie.webp

Werfpop


Werfpop