Tournee- en promotieregeling

De Tournee- en promotieregeling helpt startende podiumkunstenaars bij het vergroten van hun zichtbaarheid en het opbouwen van een publiek. De regeling biedt podiumkunstenaars uit alle disciplines een financiële bijdrage voor het spelen en promoten van een tournee.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Aanvraagloket gesloten in verband met besteed budget
update 04 juli 2024
Het aanvraagloket voor de Tournee- en promotieregeling is gesloten. Het beschikbare budget van 1.500.000 euro voor de regeling is besteed. De Tournee- en promotieregeling wordt niet voortgezet en kan vanaf nu niet meer aangevraagd worden.
De tijdelijke Tournee- en promotieregeling wordt gefinancierd met extra middelen die het kabinet in mei 2022 beschikbaar stelde, met als doel startende podiumkunstenaars een kans te bieden zich te ontwikkelen na een periode van coronabeperkingen.
Twee bijdragen
Het subsidie bestaat uit twee bijdragen:

 • Een bijdrage voor een serie concerten of voorstellingen in Nederland, bijvoorbeeld van een popgroep, gezelschap, ensemble, bigband, singer-songwriter of dj;
 • Een aanvullende bijdrage voor marketing en promotie, bijvoorbeeld voor het maken van een trailer of perskit, het leggen van contacten of het promoten van een specifieke voorstelling in samenwerking met een podium of festival.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Het subsidie is bedoeld voor beginnende podiumkunstenaars die minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar actief zijn en aantoonbaar geïntegreerd zijn in de professionele podiumkunstpraktijk in Nederland.

Het subsidie kan worden aangevraagd door:

 • Individuele podiumkunstenaars (natuurlijke personen) en eenmanszaken, vof’s of rechtspersonen die een aanvraag indienen voor zichzelf of voor een groep;
 • Gezelschappen, ensembles, bands etc. die werken via een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid (bijvoorbeeld een stichting of vereniging);
 • Vertegenwoordigers van podiumkunstenaars met volledige rechtsbevoegdheid, waaronder managementbureaus, boekingsbureaus en platenmaatschappijen.

Je kunt geen subsidieaanvraag indienen als:

 • Je een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangt;
 • Jouw instelling zich primair richt op het presenteren van podiumkunstenaanbod, bijvoorbeeld als podium of festival;
 • Je in het afgelopen jaar al tweemaal subsidie hebt ontvangen vanuit deze regeling.

Voorwaarden
Om een aanvraag in te dienen moet er sprake zijn van:

 • Een serie van drie tot tien bevestigde concerten of voorstellingen over een periode van maximaal 3 maanden;
 • Concerten of voorstellingen die op Nederlandse podia of festivals worden gespeeld;
 • Optredens op podia of festivals met een voor de podiumkunstenaar(s) relevante programmering;
 • Een overeenkomst met podia of festivals waaruit blijkt dat een redelijke vergoeding voor de podiumkunstenaar(s) is afgesproken;
 • Uitvoeringen van hoofdzakelijk eigen werk of werk dat specifiek voor de podiumkunstenaar(s) gemaakt is.

Een aanvraag kan niet eerder dan vier maanden en niet later dan een maand voor het eerste concert of de eerste voorstelling worden ingediend.

Beschikbare bedragen
De Tournee- en promotieregeling heeft voor 2023 en 2024 een totaalbudget van 1.500.000 euro. Per aanvraag kan er maximaal 15.000 euro worden aangevraagd. Daarbij geldt een maximum van 1.000 euro per concert of voorstelling, exclusief de bijdrage voor marketing en promotie. Die aanvullende bijdrage bedraagt maximaal 500 euro per concert of voorstelling.

Aanvraag indienen
Je kunt via Mijn Fonds een aanvraag indienen voor de Tournee- en promotieregeling. Je hebt hiervoor een account nodig. Heb je nog geen account? Vraag deze dan hier aan.

Lees vóór het indienen van je aanvraag de regeling en de toelichting onderaan deze pagina. In het aanvraagformulier vind je uitgebreide informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

Contact
Heb je vragen over de Tournee- en promotieregeling? Mail ons via tourneeregeling@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Toelichting: Tournee- en promotieregeling

FAQ: Tournee- en promotieregeling

Voorbeeld: beknopt inhoudelijk verslag

Tinka Hoek
Tinka Hoek
Subsidieconsulent
070-7072718
@ t.hoek@fondspodiumkunsten.nl
Ruby van den Brink
Ruby van den Brink
Subsidieconsulent
070-7072794
@ r.brink@fondspodiumkunsten.nl
Anjali Goeptar
Anjali Goeptar
Bureaumedewerker
070-7072752
@ a.goeptar@fondspodiumkunsten.nl
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Steffi Blonk
Steffi Blonk
Subsidieconsulent
070-7072781
@ s.blonk@fondspodiumkunsten.nl
Rats and Daggers | Foto: © Kirsten Heskamp
Rats and Daggers | Foto: © Kirsten Heskamp
Peach Season - Gaja Caruso | Foto: © VidAmir
Peach Season - Gaja Caruso | Foto: © VidAmir
KIIRO en Wowi | Foto: ©YaDiig Productions (Jesse Verhoeven)
KIIRO en Wowi | Foto: ©YaDiig Productions (Jesse Verhoeven)