Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland (via snelloket)

Deze subsidie is voor Nederlandse groepen of performers die voorstellingen of concerten geven in het buitenland en voor Nederlandse componisten, theaterauteurs, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om een uitvoering van het eigen werk in het buitenland bij te wonen. De subsidie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure: aanvragers krijgen binnen een maand uitsluitsel.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, zolang het budget toereikend is.
Coronacoulance vervalt per 15 maart 2024
update 28 februari 2024
Per 15 maart 2024 vervalt de coronacoulance en hanteert het Fonds weer de oude eis van minimaal 10 speelbeurten op relevante podia in de 18 maanden voorafgaand aan de aanvraag.
Twee soorten subsidie
Het snelloket kent twee soorten subsidie:

 • Subsidie voor gezelschappen, popgroepen, ensembles, big bands, singer-songwriters, performers, uitvoerende componisten of dj’s die voorstellingen of concerten geven in het buitenland.
 • Subsidie voor componisten, theaterauteurs, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om in het buitenland een uitvoering van eigen werk bij te wonen, gespeeld door anderen. De componist, theaterauteur, librettist of choreograaf werkt in dit geval niet zelf mee aan de voorstelling of het concert.

Alleen reis-, transport- en visumkosten komen in aanmerking voor subsidie. Verblijfskosten en séjours komen niet in aanmerking.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
 • Een groep of performer die in de 18 maanden voorafgaand aan het indienen van de aanvraag minimaal 10 voorstellingen of concerten heeft gegeven op relevante Nederlandse podia en festivals. Deze groep of performer moet beschikken over rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een stichting, vereniging of bv (een eenmanszaak, maatschap of V.O.F. hebben geen rechtspersoonlijkheid). Het is ook mogelijk dat een stichting, vereniging of bv, in de vorm van een managementbureau, boekingsbureau of platenmaatschappij, als vertegenwoordiger van de groep of performer optreedt. Er moet daarbij sprake zijn van een structurele vertegenwoordigende relatie tussen de vertegenwoordiger en de groep of performer.
 • Componisten, theaterauteurs, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om een uitvoering van het eigen werk in het buitenland bij te wonen.
Beoordelingscriteria
Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten in het buitenland wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een serie van minimaal drie voorstellingen of concerten die:

 • Aaneengesloten plaatsvinden;
 • Bevestigd zijn door de betreffende buitenlandse podia of festivals;
 • Plaatsvinden op podia of festivals die een relevante programmering verzorgen gezien de context waarbinnen zij functioneren.

Subsidie voor het bijwonen van voorstellingen of concerten in het buitenland wordt alleen verstrekt als de componist, theaterauteur, librettist of choreograaf:

 • Door de buitenlandse organisatie is uitgenodigd om een uitvoering bij te wonen van één of meer werken die door hem/haar zijn geschapen op een moment dat voor het indienen van de aanvraag ligt. De componist, theaterauteur, librettist of choreograaf is zelf niet als uitvoerende betrokken bij de voorstelling of het concert;
 • Een lezing of workshop geeft of betrokken is bij ten minste één andere aanvullende activiteit waarvoor zijn/haar aanwezigheid vereist is.
Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Een subsidie aanvragen kan niet eerder dan vier maanden en niet later dan één maand voor het eerste buitenlandse optreden.

Om subsidie aan te vragen heeft u een account nodig. Gaat u een voorstelling of concert in het buitenland geven? Vraag dan een account voor een organisatie aan. Bent u componist, theaterauteur, librettist of choreograaf en bent u uitgenodigd om een uitvoering van uw eigen werk in het buitenland bij te wonen (niet als uitvoerende)? Vraag dan een account voor een individu aan.

Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen.

Een aanvraag bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Een kopie van een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel;*
 • Een kopie van de geldende statuten van de aanvrager;*
 • Bevestigingen van de buitenlandse podia voor de optredens óf uitnodiging van de buitenlandse organisatie voor het bijwonen van een uitvoering van eigen werk en de aanvullende activiteit(en);
 • Prijsopgaven van de reis-, visum- en transportkosten en indien van toepassing: prijsopgaven voor noodzakelijke kosten voor testen in het kader van internationale mobiliteit

*Dit is niet van toepassing voor een aanvraag van een individu (een componist, theaterauteur, librettist of choreograaf) die een uitvoering van eigen werk gaat bijwonen.
Beschikbare bedragen
Voor de subsidie reiskosten buitenlandse voorstellingen of concerten is in 2024 1.300.000 euro beschikbaar.

Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten in het buitenland is nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis-, transport- en visumkosten met een maximum van 6.000 euro binnen Europa en 10.000 euro buiten Europa. Hotelkosten en sejours zijn niet subsidiabel.

Subsidie voor het bijwonen van één of meer voorstellingen of concerten in het buitenland bedraagt nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis-, transport- en visumkosten van de betreffende componist, theaterauteur, librettist of choreograaf met een maximum van 3.000 euro.

Er kan maximaal tweemaal per kalenderjaar subsidie voor dezelfde groep, performer of individu verstrekt worden vanuit het snelloket.
Regeling
De officiële regeling kunt u bekijken op wetten.nl. Het gaat om § 5 van de deelregeling internationaliseringssubsidies. De toelichting staat hieronder.

Toelichting (kijk onder 2d)

Contact
Neem gerust contact op als u vragen of twijfels heeft. Mail naar snelloket@fondspodiumkunsten.nl of bel 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur) en vraag naar één van onderstaande medewerkers:
Annemieke Keurentjes
Annemieke Keurentjes
Secretaris internationalisering
070-7072750
@ a.keurentjes@fondspodiumkunsten.nl
Keimpe Koldijk
Keimpe Koldijk
Subsidieconsulent
070-7072715
@ k.koldijk@fondspodiumkunsten.nl
Rodney Meye
Rodney Meye
Subsidieconsulent
070-7072743
@ r.meye@fondspodiumkunsten.nl
Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Subsidieconsulent
070-7072714
@ c.sanden@fondspodiumkunsten.nl
Ferida Yildiz
Ferida Yildiz
Subsidieconsulent
070-7072783
@ f.yildiz@fondspodiumkunsten.nl
Marianne Wijnja
Marianne Wijnja
Bureaumedewerker
070-7072708
@ m.wijnja@fondspodiumkunsten.nl
Granm\'ma - Wensley Piqué | Foto: © Mark Bolk
Granm'ma - Wensley Piqué | Foto: © Mark Bolk
Tabanka | Foto: © Bas van der Wel
Tabanka | Foto: © Bas van der Wel
Wilma Pistorius | Foto: © Catharina Gerritsen
Wilma Pistorius | Foto: © Catharina Gerritsen
Als je weet waarom een vis praat - Perforator | Foto: © Ger Wijtsma
Als je weet waarom een vis praat - Perforator | Foto: © Ger Wijtsma
Broken Brass | Foto: © Cesco Photography
Broken Brass | Foto: © Cesco Photography
pro.2019.copperhead.webp

Copperhead County


Copperhead County

Foto: Sabine Rovers
Foto: Sabine Rovers
pro.1872.thegrandeast.webp

Tour The Grand East


Goomah Music B.V.

pro.1875.mooon.webp

Europese tour Mooon


Stichting Kaktus

Foto: Ilja Meefout
Foto: Ilja Meefout
Foto: Thomas Huisman
Foto: Thomas Huisman

Gerri Jäger Solo


Gerri Jaeger

pro.1811.ebonit.webp

Ebonit Saxofoonkwartet in Polen


Ebonit Saxofoonkwartet