Internationale coproducties

Deze subsidie maakt internationale coproducties mogelijk en draagt bij aan de internationalisering en professionalisering van de Nederlandse podiumkunsten. De regeling vervangt de regeling voor internationale uitwisselingsprojecten.

> Go here for information in English

uiterste indiendata

10
jan. 24
27
mrt. 24
03
jul. 24
18
sep. 24
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
De uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen in de eerste ronde van 2024 voor de regeling Internationale coproducties is 10 januari 2024. Van 25 december 2023 tot en met 1 januari 2024 is het Fonds gesloten. Heb je in deze periode een nieuw Mijn Fonds-account nodig? Vraag dit dan uiterlijk woensdag 20 december 2023 hier aan.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Producerende instellingen, zoals een muziektheater-, theater-, dansgezelschap of ensemble. Ook festivals kunnen een aanvraag indienen indien zij artistiek-inhoudelijk betrokken zijn bij het creatieproces van de voorgenomen internationale coproductie.

Podia en intermediairs (zoals boekingskantoren) komen niet in aanmerking voor deze regeling omdat de subsidie gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen en concerten.

De aanvrager moet in Nederland gevestigd zijn en een samenwerking aangaan met een professionele buitenlandse instelling.

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • Artistieke kwaliteit;
  • Ondernemerschap;
  • Bijdrage aan het Internationaal cultuurbeleid;
  • Relevantie voor de podiumkunstpraktijk in Nederland.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?
Deze regeling is aan te vragen voor samenwerkingsprojecten tussen een Nederlandse en een buitenlandse instelling.

Er kan maximaal 75.000 euro worden aangevraagd. Het subsidiebedrag kan ingezet worden voor personeels-, voorbereidings- en uitvoeringskosten en kosten voor marketing en publiciteit. Aanvragers die een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen moeten in de aanvraag motiveren waarom ze aanvullende subsidie aanvragen voor de internationale coproductie.

Activiteiten die op het moment van indiening van de aanvraag reeds zijn gerealiseerd worden niet gesubsidieerd, net als structurele investeringen, zoals kosten die betrekking hebben op exploitatie, investeringen in accommodaties en de aanschaf van instrumenten.

Voorwaarden
  • Makers zijn minimaal twee jaar actief en hebben meerdere producties voortgebracht;
  • Er is sprake van een goede balans tussen de artistieke en financiële inbreng van partijen. Hierbij houden we rekening met de financiële mogelijkheden van de buitenlandse partner;
  • De resultaten dragen bij aan de ontwikkeling van de podiumkunstpraktijk in Nederland;
  • Minimaal 20% van de subsidiabele kosten worden gedekt door eigen inkomsten;
  • Aanvragers ontvangen geen instellingssubsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Aanvragen voor internationale coproducties worden vier keer per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. De activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt mag niet eerder dan vier maanden na de uiterste indiendatum starten.

Om subsidie aan te vragen heeft u een account nodig. Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen account, dan kunt u dat hier aanvragen.

Raadpleeg vóór het indienen van een aanvraag eerst de regeling, toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Conceptaanvragen
U kunt een conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten voordat u uw aanvraag definitief indient. We kunnen u dan advies geven over de aanvraag die u van plan bent in te dienen.

We kunnen conceptaanvragen tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordelen. Wilt u hier gebruik van maken? Mail de conceptaanvraag dan naar internationalisering@fondspodiumkunsten.nl.

Beschikbare bedragen
Voor de regelingen Internationale coproducties, Grant for Dutch Presentations Abroad en Buitenlandse voorstellingen en concerten in Nederland is per ronde een gezamenlijk budget van 255.000 euro beschikbaar.

Regeling
De officiële regeling vindt u in § 4 van de deelregeling internationaliseringssubsidies op wetten.overheid.nl.

Contact
Heeft u vragen? Mail ons via internationalisering@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Richtlijnen: Internationale coproducties

Toelichting: Internationale coproducties (kijk onder 2c)

Voorbeeld: beknopt inhoudelijk verslag

Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl
Annemieke Keurentjes
Annemieke Keurentjes
Secretaris internationalisering
070-7072750
@ a.keurentjes@fondspodiumkunsten.nl
Robin Zijlstra
Robin Zijlstra
Subsidiecoördinator
070-7072712
@ r.zijlstra@fondspodiumkunsten.nl
Ferida Yildiz
Ferida Yildiz
Subsidieconsulent
070-7072783
@ f.yildiz@fondspodiumkunsten.nl
Selin Kuşçu
Selin Kuşçu
Subsidieconsulent
070-7072797
@ s.kuscu@fondspodiumkunsten.nl