Podiumregeling

De Podiumregeling ondersteunt Nederlandse podia bij het presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod en draagt bij aan het opbouwen van een publiek daarvoor in hun eigen omgeving.

De subsidie wordt verleend voor een periode van vier jaar (1 juli 2025 tot en met 30 juni 2029).

uiterste indiendatum

02
okt. 24
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
Voor wie is deze subsidie bedoeld?
De Podiumregeling is bedoeld voor rechtspersonen die artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering van een of meer podia.

We spreken van een podium wanneer je als organisatie hoofdgebruiker bent van een gebouw met een of meer theater- of concertzalen, en daarin op regelmatige basis professionele podiumkunstenaars en publiek samenbrengt bij voorstellingen of concerten.

Lees onderaan de pagina de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de regeling.
Voorwaarden
Je kunt als rechtspersoon maximaal 1 aanvraag indienen voor de Podiumregeling, tenzij je als rechtspersoon verantwoordelijk bent voor de programmering van podia in verschillende gemeenten.

Om voor de periode juli 2025 tot en met juni 2029 een aanvraag in te dienen moet je:
  • In de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 gemiddeld minimaal 30 professionele voorstellingen en/of concerten hebben geprogrammeerd, waarvoor er gedurende die tijd een gemiddeld minimumbedrag van 40.000 euro aan programmeringskosten (uitkoopsommen, honoraria en gages) is besteed per seizoen;
  • De Code Diversiteit & Inclusie, de Governance Code Cultuur en de Fair Practice Code onderschrijven.
Subsidiebedragen
Een podium vraagt in ieder geval een programmeringsbijdrage aan. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de programmeringskosten en het aantal professionele voorstellingen of concerten dat jaarlijks gepresenteerd wordt. We hanteren daarbij de gemiddelden van de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024.

Daarnaast is er voor een select aantal podia een productiebijdrage van 29.400 euro per jaar beschikbaar. Dat bedrag kan worden ingezet om de rol van het podium als (co)producent of talentontwikkelaar verder te versterken.

Je kunt een productiebijdrage aanvragen als er bij jouw podium:
  • Niet structureel geproduceerd wordt door een instelling die meerjarige ondersteuning ontvangt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of het Fonds Podiumkunsten;
  • Geen sprake is van een BIS-ontwikkelfunctie.
Beoordeling
De beoordeling vindt plaats in zes afzonderlijke landsdelen: Noord, Oost, West, Midden, Zuid en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Alle aanvragen worden per landsdeel beoordeeld door een commissie, die voor een deel bestaat uit adviseurs met kennis over de culturele infrastructuur in de regio.

Aanvragen voor de programmeringsbijdrage worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
  • Artistieke positie
  • Publieksfunctie
  • Inbedding

Voor de toekenning van productiebijdragen draagt elke landsdeelcommissie een beperkt aantal podia voor.
Budget en subsidiehoogte
Voor de periode juli 2025 tot en met juni 2029 is een totaalbudget beschikbaar van 22,9 miljoen euro; 16,9 miljoen euro daarvan is bestemd voor de programmeringsbijdrage en 6 miljoen euro is beschikbaar voor de productiebijdrage.

Meer informatie over de subsidiehoogte is beschikbaar in de toelichting op de regeling. De verdeling van de programmeringsbijdrage over de landsdelen is als bijlage onderaan deze pagina bijgevoegd.
Regeling
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vind je op wetten.overheid.nl.
Aanvraag indienen
Wil je voor de periode juli 2025 tot en met juni 2029 een aanvraag indienen voor de Podiumregeling? Vraag de subsidie dan uiterlijk 2 oktober 2024, 23.59 uur aan via Mijn Fonds. Heb je nog geen account, dan kun je dat  hier aanvragen.

Het Fonds maakt de besluiten uiterlijk 26 weken na de deadline kenbaar aan de aanvragers.

Raadpleeg vóór het invullen van het aanvraagformulier eerst de regeling en toelichting onderaan deze pagina. Bij het opstellen van het inhoudelijk plan volg je de bijbehorende richtlijnen.
Contact
Heb je vragen? Mail ons via podiumregeling@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Toelichting: Podiumregeling

Richtlijnen: Podiumregeling

FAQ: Podiumregeling

Subsidieplafonds per landsdeel (24 juni 2024)

Ronald Romijn
Ronald Romijn
Bureaumedewerker
070-7072751
@ r.romijn@fondspodiumkunsten.nl
Karlijn Profijt
Karlijn Profijt
Subsidiecoördinator
070-7072754
@ k.profijt@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Ruby van den Brink
Ruby van den Brink
Subsidieconsulent
070-7072794
@ r.brink@fondspodiumkunsten.nl
Soraya Putman
Soraya Putman
Subsidiecoördinator
070-7072710
@ s.putman@fondspodiumkunsten.nl
Els Roza
Els Roza
Subsidieconsulent
070-7072723
@ e.roza@fondspodiumkunsten.nl
Anne-Wil Huisman
Anne-Wil Huisman
Subsidieconsulent
070-7072738
@ aw.huisman@fondspodiumkunsten.nl
Merel Burghouwt
Merel Burghouwt
Subsidieconsulent
070-7072735
@ m.burghouwt@fondspodiumkunsten.nl
Lenneke Rauh
Lenneke Rauh
Subsidieconsulent
070-7072775
@ l.rauh@fondspodiumkunsten.nl
Steffi Blonk
Steffi Blonk
Subsidieconsulent
070-7072781
@ s.blonk@fondspodiumkunsten.nl
Daan Crone
Daan Crone
Subsidieconsulent
070-7072721
@ d.crone@fondspodiumkunsten.nl
Tinka Hoek
Tinka Hoek
Subsidieconsulent
070-7072718
@ t.hoek@fondspodiumkunsten.nl