Productiesubsidie

Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

uiterste indiendata

10
jan. 24
20
mrt. 24
03
jul. 24
18
sep. 24
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen
De uiterste indiendatum voor subsidieaanvragen in de eerste ronde van 2024 voor de regeling Productiesubsidie is 10 januari 2024. Van 25 december 2023 tot en met 1 januari 2024 is het Fonds gesloten. Heb je in deze periode een nieuw Mijn Fonds-account nodig? Vraag dit dan uiterlijk woensdag 20 december 2023 hier aan.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Een instelling die voornamelijk is gericht op het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van professionele voorstellingen of concoursen kan een productiesubsidie aanvragen.

Organisaties met andere statutaire doelen (bijvoorbeeld amateurkunst of welzijn) en/of die producties willen realiseren waarbij vrijetijdsbesteding van betrokkenen voorop staat komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor producties van studenten kunstvakonderwijs.

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Artistieke kwaliteit van het plan;
  • Ondernemerschap;
  • Bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland;
  • Geografische spreiding.

Begrotingsmodel
Bij uw aanvraag moet u een begroting in pdf-formaat uploaden volgens een door het Fonds vastgesteld begrotingsmodel. U kunt dit model invullen op www.productiebegroting.nl.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?
Aanvragen worden in vier rondes per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde één aanvraag per organisatie indienen.

Om subsidie aan te vragen heeft u een account nodig. Heeft u al een account, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen account, dan kunt u dat hier aanvragen.

Raadpleeg vóór het invullen van het aanvraagformulier de toelichting en richtlijnen onderaan deze pagina.

Beschikbare bedragen
U kunt een productiesubsidie van maximaal 78.750 euro aanvragen. Worden er in het kader van de productiesubsidie ook één of meer nieuwe composities, libretto’s of theaterteksten gemaakt? Dan is er een aanvullende subsidie van maximaal 26.250 euro beschikbaar.

U kunt de opdracht(en) opnemen in het inhoudelijk plan en de begroting voor de productiesubsidie. Het is af te raden om in zo'n geval een aparte subsidie aan te vragen voor een opdracht compositie, libretto of theatertekst.

Conceptaanvragen
Vanaf 2021 is de mogelijkheid vervallen om een afgewezen aanvraag opnieuw in te dienen. Door het sterk gegroeide aantal aanvragen dat een tweede keer werd ingediend werd het aantal aanvragen dat de eerste keer werd gehonoreerd lager.

U kunt een conceptaanvraag voorleggen aan onze subsidieconsulenten voordat u uw aanvraag definitief indient. We kunnen u dan advies geven over uw aanvraag.

Conceptaanvragen worden tot uiterlijk drie weken voor de deadline beoordeeld. Wilt u hier gebruik van maken? Mail de conceptaanvraag dan naar producties@fondspodiumkunsten.nl.

Budget
Voor de productiesubsidie is in 2023 per ronde 950.000 euro beschikbaar.

Regeling
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.

Contact
Heeft u vragen? Mail ons via producties@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Richtlijnen: productiesubsidie

Toelichting: productiesubsidie (kijk onder 2a)

Voorbeeld: beknopt inhoudelijk verslag

Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Ferida Yildiz
Ferida Yildiz
Subsidieconsulent
070-7072783
@ f.yildiz@fondspodiumkunsten.nl
Marieke van Wamel
Marieke van Wamel
Subsidiecoördinator
070-7072746
@ m.wamel@fondspodiumkunsten.nl
Suzanne Jansen
Suzanne Jansen
Subsidieconsulent
070-7072716
@ s.jansen@fondspodiumkunsten.nl
Jaïr Buisman
Jaïr Buisman
Subsidieconsulent
070-7072722
@ j.buisman@fondspodiumkunsten.nl
Parwin Mirrahimy
Parwin Mirrahimy
Subsidieconsulent
070-7072768
@ p.mirrahimy@fondspodiumkunsten.nl
Joanna Sarijoen
Joanna Sarijoen
Bureaumedewerker
070-7072782
@ j.sarijoen@fondspodiumkunsten.nl
Anita Kheda
Anita Kheda
Bureaumedewerker
070-7072734
@ a.kheda@fondspodiumkunsten.nl
Micheline Matla
Micheline Matla
Subsidiecoördinator
070-7072796
@ m.matla@fondspodiumkunsten.nl
Saskia Driessen
Saskia Driessen
Subsidiecoördinator
070-7072732
@ sa.driessen@fondspodiumkunsten.nl
Anne-Wil Huisman
Anne-Wil Huisman
Subsidieconsulent
070-7072738
@ aw.huisman@fondspodiumkunsten.nl
Eva Huisman
Eva Huisman
Subsidieconsulent
070-7072747
@ e.huisman@fondspodiumkunsten.nl
Merel Burghouwt
Merel Burghouwt
Subsidieconsulent
070-7072735
@ m.burghouwt@fondspodiumkunsten.nl
Els Roza
Els Roza
Subsidieconsulent
070-7072723
@ e.roza@fondspodiumkunsten.nl
My Life in Excel | Foto: © Bart Grietens
My Life in Excel | Foto: © Bart Grietens
Onder de rook van de Hoogovens | Beeld: © Anne Reinke
Onder de rook van de Hoogovens | Beeld: © Anne Reinke
Julian Schneemann | Foto: © Liz van den Akker
Julian Schneemann | Foto: © Liz van den Akker
Foto: \'We willen onze dagen niet vullen met spijt\' | © Kim van der Horst
Foto: 'We willen onze dagen niet vullen met spijt' | © Kim van der Horst
Rik\'s Rede | Foto: © Moon Saris
Rik's Rede | Foto: © Moon Saris
Parsifal - acte 3 | Foto: © Anita Pantus
Parsifal - acte 3 | Foto: © Anita Pantus
BLOOS de mannen | Foto: © Lieke Romeijn
BLOOS de mannen | Foto: © Lieke Romeijn
Skiagraphia/Andrès Marín | Foto: © Henri Verhoef
Skiagraphia/Andrès Marín | Foto: © Henri Verhoef
The Gents - \'Ik zou wel eens willen weten\' | Foto: © Anna van Kooij
The Gents - 'Ik zou wel eens willen weten' | Foto: © Anna van Kooij
De Klacht van de Vrede | Kamerkoor Capella Brabant
De Klacht van de Vrede | Kamerkoor Capella Brabant
Zandhonger | Foto: © Moon Saris
Zandhonger | Foto: © Moon Saris