Nynke Joustra

Nynke Joustra studeerde Theaterwetenschappen aan de UvA en volgde de master Contemporary Performance Studies in Utrecht. Na haar studie werkte ze als freelance producent bij verschillende festivals zoals ITs Festival, Dancing on the Edge en Moving Futures Festival.

Sinds 2018 werkt ze bij Productiehuis Theater Rotterdam en is ze doorontwikkeld naar zakelijk producent. Vanuit die functie werkt ze samen met een nieuwe generatie makers in het ontwikkelen en professionaliseren van hun artistieke praktijk, zowel lokaal als internationaal. In haar werk staat ruimte voor vernieuwing, experiment en kennisdeling centraal.