Organisatie

Viktorien van Hulst is directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. De Raad van Toezicht ziet toe op het werk van onze organisatie.

Het Fonds heeft circa 70 medewerkers in dienst. Daarnaast werken we met externe adviseurs die in wisselende commissies advies uitbrengen over subsidieaanvragen. Hun deskundigheid wordt ook ingezet voor voorstellingsbezoek en beleidsontwikkeling.

Commissies worden samengesteld op basis van expertise, man-vrouw-verhouding en culturele diversiteit. De leden van de externe selectiecommissie adviseren de Raad van Bestuur bij de benoeming van adviseurs.