Rento Zoutman

Rento Zoutman is een inhoudelijk betrokken adviseur met ervaring in verandertrajecten.
Door zijn werk en bestuurlijke nevenfuncties is hij goed op de hoogte van de uitvoeringspraktijk van culturele en maatschappelijke organisaties. Hij heeft ruime ervaring met de beleidspraktijk van gemeenten, provincies en de landelijke overheid, en beschikt over een scherpe politieke antenne. Eerder heeft hij gewerkt bij de VNG en als partner/bestuurder bij het onderzoek- en adviesbureau DSP groep. Daarna vervulde hij de functie van directeur van de Rotterdamse Kunststichting en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.