Evaluatie coronasteun

22 mei 2024
Rapportage coronasteun 2020-2022
Tijdens de coronapandemie verleende het Fonds Podiumkunsten 265,3 miljoen euro aan steun aan de podiumkunstensector, waarvan ruim 260 miljoen aan aanvullende steunmiddelen in opdracht van het ministerie van OCW. Deze rapportage is een terugblik op een uitzonderlijke periode van ruim twee jaar, waarin de sector en ook het Fonds voor grote uitdagingen gesteld werden.

Organisaties met meerjarige subsidie kregen met het ontvangen van coronasteun een verantwoordelijkheid om deze middelen in de sector te doen landen. Individuele makers en podiumkunstenaars werden via deels nieuw ontwikkelde regelingen direct ondersteund of ontvingen extra middelen via presentatieinstellingen.

In deze rapportage beschrijft het Fonds alle regelingen en steunmaatregelen die bij hebben gedragen aan het verdelen van extra middelen t.b.v. coronasteun. Het Fonds ontwikkelde twaalf nieuwe subsidieregelingen voor dit doeleinde en verdeelde extra middelen via een aantal bestaande regelingen. Coulance werd toegepast, wat veel aanvragers de nodige ruimte gaf om overeind te blijven in een bijna dagelijks veranderende realiteit.
Drie evaluaties door R2 Research
Om zicht te krijgen op de werking van de verdeelde steun heeft het Fonds Podiumkunsten een externe evaluatie van drie coronasteunregelingen laten uitvoeren. Het betreft de regelingen 2P Covid-19: een podium voor lokale makers, de Podiumstartregeling en Balkonscènes. Tussen september 2022 en maart 2023 zette onderzoeksbureau R2 Research een enquête uit onder gehonoreerde aanvragers om zicht te krijgen op de effecten van de ontvangen steun.

Volgens de onderzoekers zorgden de extra steunregelingen ervoor dat professionals weer podiumkunsten konden organiseren en uitvoeren en in contact konden blijven met hun publiek. De coronasteun genereerde bovendien inkomsten voor makers en betrokkenen. Uit de evaluatie van 2P Covid-19 blijkt onder andere dat de toegekende projecten evenwichtig gespreid waren over het land. Daarnaast bereikte het Fonds met haar regelingen podia en makers die niet eerder bij het Fonds hadden aangevraagd.

De evaluaties zijn uitgevoerd ter ondersteuning van de synthesestudie die het ministerie van OCW heeft laten uitvoeren naar de coronasteun. De uitkomsten zijn al eerder gedeeld met het onderzoeksconsortium en meegenomen in hun eindrapportage.

Rapportage: coronasteun Fonds Podiumkunsten 2020-2022

Evaluatie: 2P Covid-19 (R2 Research)

Evaluatie: Podiumstartregeling (R2 Research)

Evaluatie: Balkonscènes (R2 Research)

De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
Beeld: © janicetea via Unsplash
Beeld: © janicetea via Unsplash
Foto: © Doriene Marselje
Foto: © Doriene Marselje
Beeld: © RG-vc via Getty Images
Beeld: © RG-vc via Getty Images
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder