Subsidies

Het Fonds biedt diverse subsidieregelingen, programma's en projecten, zowel voor individuen (artiesten en podiumkunstenaars) als organisaties. Gebruik de subsidiewijzer hieronder om de juiste regeling te selecteren.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor subsidie? Of wil je meer weten over welke regeling het beste aansluit bij jouw activiteit? Neem dan contact op via 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

SUBSIDIEWIJZER

INDIVIDU

PRODUCENT

PODIUM/ FESTIVAL

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden over de besluiten van de meerjarige festival- en productiesubsidies 2025-2028.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren.