Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Aanvragen
U doet een subsidieaanvraag door het aanvraagformulier volledig in te vullen en voor de sluitingsdatum in te dienen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst alle bijbehorende documenten zoals de officiële regeling en de richtlijnen die bij de betreffende subsidie staan. Bijna alle subsidies worden aangevraagd via onze digitale omgeving Mijn Fonds. Een account voor Mijn Fonds kunt u hier aanvragen.
Toetsing, beoordeling en besluit
Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, wordt eerst getoetst of die aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt de aanvraag inhoudelijk beoordeeld, meestal door een adviescommissie. Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten besluit vervolgens over het wel of niet honoreren van de subsidieaanvraag. U hoort in de meeste gevallen binnen dertien weken – vaak sneller – per brief of uw aanvraag wordt gehonoreerd.
Verplichtingen
Als u subsidie krijgt van het Fonds Podiumkunsten heeft u ook verplichtingen. Die hangen af van de soort en hoogte van de subsidie. In alle gevallen moet u vermelden dat uw productie, concert of festival mede mogelijk is gemaakt met een subsidie van het Fonds Podiumkunsten.
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u een bezwaarschrift indienen. De termijn daarvoor is zes weken. Meer informatie vindt u hier.
Heeft u vragen?
Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke deelregeling uw project of activiteitenprogramma het best aansluit? Het Fonds Podiumkunsten helpt u graag. Als u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten heeft aangevraagd, is het verstandig om contact op te nemen en in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen. Bel het algemene nummer (070-707 27 00) en u wordt doorverbonden met de juiste persoon.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren.