Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besluiten die betrekking hebben op het aanpassen of instellen van subsidieplafonds waarvoor kan worden volstaan met bekendmaking via de website van het Fonds.

Wijziging subsidieplafond: meerjarige productiesubsidies 2025-2028

Wijziging subsidieplafond: meerjarige festivalsubsidies 2025-2028

Vaststelling subsidieplafonds 2024

Vaststelling subsidieplafond: verhoging Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance

Vaststelling subsidieplafond: Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance 2023

Vaststelling subsidieplafond: verhoging SKIP

Vaststelling subsidieplafond: verhoging Werkbijdrage muziekauteur

Aanvulling vaststelling subsidieplafonds 2023: Reeks opdrachten en programma internationale promotie

Vaststelling subsidieplafond: Investeringsregeling vrije producties

Vaststelling subsidieplafonds 2023

Vaststelling subsidieplafond: Podiumregeling 2023-2024

Vaststelling subsidieplafond: Upstream 2022

Aanvulling vaststelling subsidieplafond 2022

Vaststelling subsidieplafonds 2022

Vaststelling subsidieplafond: programmeringsbijdrage Drenthe, Flevoland en Zeeland

Vaststelling subsidieplafond 2021 verhoging werkbijdrage muziek auteur

Vaststelling subsidieplafond: Balkonscènes en internationalisering

Vaststelling subsidieplafond reeks opdrachten 2021

Vaststelling subsidieplafond 2021: Balkonscènes en Programmering internationale promotie

Vaststelling subsidieplafonds 2021

Vaststelling subsidieplafond 2021: internationalisering

Aanpassing subsidieplafond: werkbijdrage muziekauteur ronde 2 2020

Vaststelling subsidieplafond: programma urban projecten 2020

Aanpassing subsidieplafond: meerjarige regeling 2021-2024

Aanpassing subsidieplafonds in verband met COVID-19

Vaststelling verhoging subsidieplafond: productiesubsidie

Vaststelling subsidieplafonds 2020

Vaststelling subsidieplafonds 2019

Vaststelling subsidieplafond: reeks opdrachten 2019

Vaststelling subsidieplafond: Upstream 2019

Bestuursbesluit vaststelling: diverse grenzen 2019

Bestuursbesluit: aanwijzing instellingen #nieuwestukken

Verhoging festivals subsidieplafonds 2018

Vaststelling subsidieplafonds juli 2018

Vaststelling subsidieplafonds 2018

beoordelingskader subsidie talentontwikkeling in de regio (20170221)

Vaststelling subsidieplafond: 2016 SKIP

Vaststelling van subsidieplafonds en indiendata voor 2017

Vaststelling subsidieplafond: verhoging meerjarige regeling n.a.v. prinsjesdag 2016

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en de antwoorden over de besluiten van de meerjarige festival- en productiesubsidies 2025-2028.

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren.