Compensatieregeling 3

Deze regeling biedt een compensatie voor producenten en organisatoren van concerten en/of voorstellingen die te maken kregen met geleden verlies door COVID-19-maatregelen bij concerten en voorstellingen in de periode van 28 november 2021 tot 1 februari 2022. Binnen deze regeling is voor professionele podiumkunstactiviteiten een compensatie voorzien tot 85% van verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen kaartverkoop.

Deze regeling geldt ook voor voorstellingen en/of concerten die in deze periode stonden gepland, maar zijn geannuleerd naar aanleiding van de capaciteitsbeperkingen. De bedoeling is dat het subsidie via aanvragers zo snel mogelijk terecht komt bij uitvoerenden en zzp’ers.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Een aanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon die primair gericht is op het ontwikkelen en produceren van concerten en/of voorstellingen door professionele podiumkunstenaars, bijvoorbeeld een (muziek)theatergroep, ensemble of dansgroep.

Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd door een rechtspersoon die een producent van concerten of voorstellingen vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een managementbureau, boekingsbureau of platenmaatschappij.

Er kan niet worden aangevraagd door instellingen die meerjarig financieel ondersteund worden door het Fonds Podiumkunsten of door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Voor welke activiteiten is deze regeling bedoeld?
Deze regeling biedt een financiële tegemoetkoming voor:

Concerten en voorstellingen die in de periode van 28 november tot 19 december 2021 nog hebben plaatsgevonden voor 17.00 uur;

Concerten en voorstellingen die in de periode van 26 januari tot 1 februari 2022 hebben plaatsgevonden voor 22.00 uur;

Concerten en voorstellingen die stonden gepland voor de periode van 28 november 2021 tot 1 februari 2022, maar zijn geannuleerd vanwege de aangekondigde beperkingen.

Eisen
De subsidie kan alleen worden aangevraagd door in Nederland gevestigde rechtspersonen: nv, bv, stichting of vereniging. Eenmanszaken, vof’s en maatschappen zijn uitgesloten van deze regeling.

De regeling is bedoeld voor concerten en voorstellingen die zijn gemaakt en uitgevoerd door professionele podiumkunstenaars. Het gaat om concerten en voorstellingen die in Nederland zijn geproduceerd. Buitenlands aanbod komt dus niet in aanmerking voor deze regeling.
Welke gegevens zijn benodigd voor een aanvraag?
1) Wat is de verkoopcapaciteit?
2) Hoeveel kaarten zijn verkocht?
3) Wat is de (gemiddelde) ticketprijs?
Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?
Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf maandag 7 februari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 via het online aanvraagformulier in Mijn Fonds. Aanvragen die het Fonds na 23 februari 2022 ontvangt, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer voorstellingen en/of concerten. Alle aanvragen worden behandeld in één ronde.

Om subsidie aan te vragen is een account nodig. Wie nog geen account heeft kan die hier aanvragen. Het verwerken van een account neemt een werkdag in beslag. Vraag daarom uiterlijk maandag 21 februari om 12 uur uw account aan.
Budget en subsidiehoogte
Er is een budget beschikbaar van 66.500.000 euro.

Meer informatie over de subsidiehoogte is beschikbaar in de toelichting op de regeling.
Contact
Vragen over de regeling via 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur) of mail naar compensatieregelingen@fondspodiumkunsten.nl
Regeling
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op
wetten.overheid.nl.

Praktische informatie

Toelichting suppletieregeling 3

FAQ

Rapport van bevindingen: compensatieregeling 3

Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Tinka Hoek
Tinka Hoek
Subsidieconsulent
070-7072718
@ t.hoek@fondspodiumkunsten.nl
Bas de Kort
Bas de Kort
Subsidiecoördinator
070-7072733
@ b.kort@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl