Compensatieregeling 2

Deze regeling biedt een compensatie voor podia en festivals die te maken kregen met een beperking van de capaciteit als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 13 november tot en met 27 november 2021. Dat kan zijn doordat staande evenementen naar zittend moesten worden omgezet, of doordat de maximale capaciteit van 1250 bezoekers van toepassing was. Voor professionele podiumkunstactiviteiten is een compensatie voorzien van maximaal 85% van de verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen opbrengsten.

De regeling geldt ook voor voorstellingen en/of concerten die voor deze periode stonden gepland, maar zijn geannuleerd als gevolg van de capaciteitsbeperkingen. Het is de bedoeling dat aanvragers ervoor zorgen dat de subsidie zo snel mogelijk terechtkomt bij uitvoerenden en zzp’ers.

uiterste indiendata

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.
Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
Een aanvraag kan worden ingediend door een rechtspersoon die artistiek en financieel eindverantwoordelijk is voor de programmering van concerten en/of voorstellingen op een of meer locaties. Het gaat daarbij om podia en festivals.

Andere organisaties die concerten en/of voorstellingen programmeren, kunnen een aanvraag indienen mits zij kunnen aantonen dat zij artistiek en financieel eindverantwoordelijk zijn voor de programmering.

Er kan niet worden aangevraagd voor activiteiten door instellingen die meerjarig financieel ondersteund worden door het Fonds Podiumkunsten of door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Eisen
De subsidie kan alleen worden aangevraagd door in Nederland gevestigde rechtspersonen: nv, bv, stichting of vereniging. Eenmanszaken, vof’s en maatschappen zijn uitgesloten van deze regeling.

De regeling is bedoeld voor concerten en voorstellingen die zijn gemaakt en uitgevoerd door professionele podiumkunstenaars. Het gaat om concerten en voorstellingen die in Nederland zijn geproduceerd. Buitenlands aanbod komt dus niet in aanmerking voor deze regeling.
Welke gegevens zijn benodigd voor een aanvraag:
1) Wat is de verkoopcapaciteit?
2) Hoeveel kaarten zijn verkocht?
3) Wat is de (gemiddelde) ticketprijs?
Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?
Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf maandag 7 februari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022 via het online aanvraagformulier in Mijn Fonds. Aanvragen die het Fonds na 23 februari 2022 ontvangt, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer voorstellingen en/of concerten. Alle aanvragen worden behandeld in één ronde.

Om subsidie aan te vragen is een account nodig. Wie nog geen account heeft kan die hier aanvragen. Het verwerken van een account neemt een werkdag in beslag. Vraag daarom uiterlijk maandag 21 februari om 12 uur uw account aan.
Budget en subsidiehoogte
Er is een budget beschikbaar van 16.500.000 euro.

Meer informatie over de subsidiehoogte is beschikbaar in de toelichting op de regeling.
Contact
Heeft u vragen over de regeling? Bel 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur) of mail naar compensatieregelingen@fondspodiumkunsten.nl.
Regeling
Uitgebreide informatie over subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u via: wetten.overheid.nl.

Praktische informatie

Toelichting suppletieregeling 2

FAQ

Rapport van bevindingen: compensatieregeling 2

Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Tinka Hoek
Tinka Hoek
Subsidieconsulent
070-7072718
@ t.hoek@fondspodiumkunsten.nl
Bas de Kort
Bas de Kort
Subsidiecoördinator
070-7072733
@ b.kort@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl